Sweplay Link

DISCORD BOT

Detta är en Discord Bot som används för att verifiera ditt minecraft konto med sweplays discord server för att få åtkomst att använda text och tal kanaler. Den ser även till att ge dig grön färg för VIP eller VIP+ om du har det medlemskapet.

Kommandon

/sync Discord <kod> - Verifiera ditt konto. /unsync Discord - Ta bort synkroniseringen/verifieringen.

Skriv !link på Sweplays Discord i #verifiera kanalen för att hämta koden.