Sweplay Musik

DISCORD BOT

Om Sweplay Musik

Detta är en Discord bot som används för att spela upp Musik från exempelvis Youtube eller Soundcloud. Du kan använda en länk eller bara söka efter titeln.

Kommandon

Skriv alla kommandon i #kommandon kanalen.

Använd ! som prefix till Musik 1 och !! som prefix till Musik 2.

play [url/sökning] - Spela upp ljudfil/videofil som ljud. play pl [spellista] - Spela upp spellista. playlists - Visa lista över spellistor. list - Visa uppspelningskö. remove [nr] - Ta bort en ljudfil från uppspelningskön. remove all - Ta bort hela uppspelningskön. shuffle - Kasta om ordningen i uppspelningskön. skip - Fråga om att hoppa över nuvarande ljudfil i uppspelningskön. lyrics [sök] - Sök efter låttext. repeat - Loopa uppspelningskön.

Crew kommandon

modskip - Hoppa över nuvarande ljudfil utan att fråga. movetrack [nr] [till] - Flytta ljudfil i uppspelningskön.