Kommandon

KOM IGÅNG

/hub - Gå till serverns startpunkt och lobby. /sweplay - Gå till Main/Towny. /sandbox - Gå till Sandbox. /party - Gå till Party. /event - Gå till Event-världen.

/spawn - Teleportera till spawn. /tpa <spelare> - Skicka en teleporteringsförfrågan till en spelare. /tpahere <spelare> - Skicka en förfrågan om teleportering till dig till en spelare. /tpaccept - Acceptera teleporteringsförfrågan. /tpdeny - Neka teleporteringsförfrågan /wild - Teleportera till slumpvald plats i Vildmarken. /afk - Gå in i "Away from Keyboard" läge. /regler - Visa länk till serverns regler. /discord - Visa länk till serverns discord. /vote - Visa länk till röstnings-sida. Att rösta ger dig vissa belöningar. /buy - Visa länk till Butiken.

/bal - Visa saldo /pay - Gör en överföring. /baltop - Visa topplistan av Guldmynt.

/sethome - Sätt ett hem /delhome - Ta bort ett hem. /home - Gå till ett hem. /homes - Visa lista över hem.

/warps - Visa lista över warps. /warp <namn> - Gå till en warp. /warp create <namn> - Skapa en ny warp. Kostar $5000 /warp help - Visa alla warp kommandon