Städer & Nationer

MAIN

Städer

Det område en stad äger är skyddat från att bli plundrat från utomstående. Det kostar att grunda en stad, därför är det smart att gå med i en stad om man är ny. Städerna är indelade i tomter, du kan läsa mer om tomter längre ner på sidan. Städer betalar skatt varje dag beroende på hur stor staden är, beloppet dras från stadens bank. Om du vill lära dig mer om städer kan du fortsätta läsa detta dokument.

Lista över kommandon

/t spawn - Teleportera till stadens spawn. /t list - Visa lista över städer. /t new <namn> - Starta en ny stad (betalar en avgift) /t join <stad> - Gå med i en öppen stad. /t add <spelare> - Skicka inbjudan till en spelare att gå med i staden. /t leave - Lämna din nuvarande stad. /t here - Visa info om staden du är i. /t deposit <summa> - Sätt in guldmynt på stadskassan. /t withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur stadskassan. /t rank add/remove <spelare> <rank> - Befordra/Nedgradera rank för en spelare i staden. /t mayor ? - Kommandon för stadens ägare.

/plot claim - Överta ägarskap för en plot. (betala eventuellt pris) /plot fs <summa> - Lägg ut en plot till salu. /plot nfs - Ta bort försäljningen av en plot. /plot toggle pvp - Ändra statusen för pvp på en plot. /plot toggle fire - Ändra statusen för eld på en plot. /plot toggle explosion - Ändra statusen för explosioner på en plot. /plot toggle mobs - Ändra statusen för monster på en plot. /plot set name <namn> - Ändra namnet för en plot. /plot set perm <behörighet> - Ändra behörighet och åtkomst för andra på en plot. /plot set <plottyp> - Ändra plot-typ. (Inn, Wilds, Farm, Embassy, Shop, reset)

Kostnader

Utförande

Kostnad

Grunda ny stad

$5000

Skatt per dag

$2.5 per tomt

Claima tomt

$25

Claima outpost

$1000

Ranker & Behörigheter

Mayor
Co-Mayor
Assistant
Helper
Sheriff
VIP
Mayor

Ägare och borgmästare över staden.

- Fri från stad skatt - Alla behörigheter i staden.

Co-Mayor

Delägare av staden.

- Fri från stad skatt - Alla behörigheter som stadens borgmästare, förutom att ändra mayor och att kunna radera staden.

Assistant

Moderator i staden.

- Fri från stad skatt - Claima tomter till staden. - Bjud in spelare till staden. - Hantera tomter i staden. - Bygga och riva överallt i staden. - Samma behörigheter som lägre ranker.

Helper

Hjälper till att få staden att växa.

- Bygga och riva överallt i staden. - Bjud in spelare till staden.

Sheriff

Håller koll på stadens invånare.

- Kör ut invånare ur staden. - Bjud in spelare till staden.

VIP

Privilegierade invånare.

- Fri från stad skatt

Nationer

En nation är en samling av flera olika städer. Ju fler städer och invånare en nation har desto fler bonus tomter får medlemsstäderna. Bonus tomter gör att staden kan köpa fler tomter och bygga en större stad.

Lista över kommandon

/n list - Visa lista över nationer. /n join <nation> - Gå med i en öppen nation. /n deposit <summa> - Sätt in guldmynt på nationen. /n withdraw <summa> - Ta ut guldmynt ur nationen. /n leave - Lämna stadens nuvarande nation. /n new <namn> - Skapa en ny nation (kräver att du äger en stad. Avgift debiteras). /n king ? - Visa kommandon för nationens styre.

Kostnader

Det kostar $10 000 Mynt att grunda en nation. För att grunda en nation måste du vara ägare av en stad. Pengarna debiteras från stadsbanken. Sedan kostar det $100*(1+.25 per nation level) Mynt varje dag att driva nationen. Se därför till att alltid ha pengar i nationsbanken.

Ranker & Behörigheter

King
Co-king
Assistant
Helper
King

President i nationen.

- Har behörighet till allt i nationen.

Co-king

Vice President i nationen.

- Samma behörigheter som nationens president, förutom att ändra president eller att kunna radera nationen.

Assistant

Nationsadministratör

- Bjud in städer till nationen. - Lägg till allierade till nationen. - Lägg till fiender till nationen. - Ändra inställningar i nationen. - Kör ut städer ur nationen.

Helper

Får nationen att växa i storlek och makt

- Bjud in städer till nationen.